Spolek na ochranu a péči opuštěných, poraněných, nemocných a týraných zvířat, zejména koček.

Číslo našeho TRANSPARENTNÍHO účtu je 2800491775/2010

Když chcete s kočkou cestovat mimo ČR

CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘATY (PES, KOČKA, FRETKA) Z ČESKÉ REPUBLIKY DO ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

Musí být splněny tyto požadavky:

 • Musí být splněny následující požadavky:

  1. Identifikace zvířete

  Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo osoba, která zvíře doprovází, při každé kontrole zajistit zařízení nezbytné na odečítání mikročipu.
  Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. 
  POZOR! Při cestování do Chorvatska musí být zvíře označeno mikročipem.
  Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.

2. Pas zvířete v zájmovém chovu

Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou.
Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou.
Chovatel pas získá u soukromého veterinárního lékaře, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci". Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.
Subjekty zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům

3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.
Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou.
Seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a.  21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b.  ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

4. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území; cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců

Některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině:

              4.1. Ošetření proti echinokokóze - Velká BritánieIrskoMalta a Finsko

Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) psů, koček a fretek musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku, výrobce a podaná dávka. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.
Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120 - 24 hodin před vstupem na území Velké Británie, Irska, Malty nebo Finska.

             4.2.  Zákaz vstupu psů, koček a fretek mladších 3 měsíců

 • Itálie
 • Kypr
 • Polsko
 • Francie
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Lucembursko
 • Velká Británie
 • Irsko
 • Malta

          4.3. Cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců z České republiky do ostatních členských států

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

          4.4. Shrnutí dodatečných požadavků a omezení včetně podmínek pro cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců z České republiky do ostatních členských států – viz. tabulka

 Poznámka:

Při cestování s více než 5 zvířaty v zájmovém chovu nebo při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

 • Na stránkách Státní veterinární správy najdete podrobné požadavky ke každému z důležitých bodů, včetně upřesnění u každé země, kterou budete chtít navštívit (nebo jí během cesty budete projíždět). V každém případě si ověřte všechny požadavky jednotlivých zemí dříve, než opustíte Českou republiku.
 •  *sérologické vyšetření účinnosti vakcinace: provádí se vyšetřením krve ve schválené laboratoři.
 • Odběr i vyšetření opět zajistí veterinární lékaři.
 •  Informace převzaty ze stránek Státní veterinární správy 30.4.2014

   

   

   

  Výbor spolku Pozor kočka!
  • Ivana Klímová [předsedkyně]
  • Kristýna Demlová [místopředsedkyně]
  • Kamila Hanesová [jednatelka]
  • Jana Domínová [členka]
  • Odchyty toulavých koček, kastrace, pořádání akcí, webové stránky, FC, dobročinný krámek, příjem zvířat, výstavy - příprava a účast

   Ivana: 737 019 600 / 603 800 338 / ivana-kocky@email.cz

  • E-shop, kastrace, odchyty toulavých koček, pokastrační péče, FC, výstavy - příprava a účast

   Kristýna: 608 118 878 / k.loskotova@seznam.cz

  • Ztracené  či nalezené kočky, kočky k adopci, které máme v depozitech, komunikace s veřejností a médii, Strom splněných kočičích přání, FC, výstavy - příprava a účast

   Kamila:  775 275 762 / kamila.hanesova@gmail.com

  Pokud budete potřebovat určitě nám zavolejte a kdybychom si nevěděli rady, určitě najdeme někoho kdo nám pomůže.Víc hlav víc ví! 

  Číslo našeho účtu je  2800491775/2010  u Fio banky  www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-pohyby.cgi

  #fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef11628 #280414102231