Spolek na ochranu a péči opuštěných, poraněných, nemocných a týraných zvířat, zejména koček.

Číslo našeho TRANSPARENTNÍHO účtu je 2800491775/2010

Když chcete s kočkou cestovat mimo ČR

CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘATY (PES, KOČKA, FRETKA) Z ČESKÉ REPUBLIKY DO ČLENSKÝCH STÁTŮ EU 

Musí být splněny tyto požadavky:

 • Musí být splněny následující požadavky:

  1. Identifikace zvířete

  Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo osoba, která zvíře doprovází, při každé kontrole zajistit zařízení nezbytné na odečítání mikročipu.
  Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. 
  POZOR! Při cestování do Chorvatska musí být zvíře označeno mikročipem.
  Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.
  Jednoho člověka může při neobchodní cestě se psem, kočkou nebo fretkou do zahraničí v rámci EU doprovázet maximálně 5 kusů těchto zvířat. Tento počet může být navýšen pouze v odůvodněných případech, např. při účasti na soutěžích, výstavách či sportovních akcích.

2. Pas zvířete v zájmovém chovu
Pes, kočka a fretka musí MÍT pas zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou.
V pasu musí být uvedena osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází, zpravidla majitel. Pokud zvíře doprovází někdo jiný, musí mít v takovém případě písemné zmocnění majitele.
Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou.
Chovatel pas získá u soukromého veterinárního lékaře, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci". Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.

3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.
Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou. Před očkováním a vydáním pasu musí být zvíře očipováno.

Seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
a.  21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
nebo
b.  ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

4. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území; cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců

Některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině:

              4.1. Ošetření proti echinokokóze - Velká BritánieIrskoMalta a Finsko

Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) psů, koček a fretek musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku, výrobce a podaná dávka. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.
Ošetření proti echinokokóze musí být provedeno 120 - 24 hodin před vstupem na území Velké Británie, Irska, Malty nebo Finska.

             4.2.  Zákaz vstupu psů, koček a fretek mladších 3 měsíců

 • Itálie
 • Kypr
 • Polsko
 • Francie
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Lucembursko
 • Velká Británie
 • Irsko
 • Malta

                                                          Pokud chcete cestovat letadlem, koukněte na FC stránky PET transport - Bára Špinlerová. 

          4.3. Cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců z České republiky do ostatních členských států

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Obecně platí, že stanovení dovozních podmínek je v kompetenci příslušné veterinární autority země určení / země tranzitu.

Na cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců bez očkování proti vzteklině, případně mláďaty, která ještě nemají očkování proti vzteklině platné, se vztahují zvláštní pravidla – některé země jejich vstup na své území nepovolují vůbec, některé pouze za zvláštních podmínek. Toto se vztahuje také na případný přesun (tranzit) přes některou ze zemí EU – informace o podmínkách cestování s mláďaty psů/koček a fretek do jednotlivých členských států EU jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské komise

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm.

 Poznámka:

Při cestování s více než 5 zvířaty v zájmovém chovu nebo při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

 • Na stránkách Státní veterinární správy https://www.svscr.cz/podminky-pro-cestovani-se-zviraty-do-zahranici/ najdete ke každému z důležitých bodů, včetně upřesnění u každé země, kterou budete chtít navštívit (nebo jí během cesty budete projíždět). V každém případě si ověřte všechny požadavky jednotlivých zemí dříve, než opustíte Českou republiku.
 •  *sérologické vyšetření účinnosti vakcinace: provádí se vyšetřením krve ve schválené laboratoři.
 • Odběr i vyšetření opět zajistí veterinární lékaři.
 •  Informace převzaty ze stránek Státní veterinární správy 30.4.2014, znovu ověřeny 1.4.2019

   

   

   

  Výbor spolku Pozor kočka!
  • Ivana Klímová [předsedkyně]
  • Kristýna Demlová [místopředsedkyně]
  • Kamila Hanesová [jednatelka]
  • Jana Domínová [členka]
   Nataša Máchová [členka]
   Milena Křížková [členka]

  • Odchyty toulavých koček, kastrace, pořádání akcí, webové stránky, FC, příjem zvířat, výstavy - příprava a účast

   Ivana: 603 800 338 / ivana-kocky@email.cz

  • prodej boudiček, FC, výstavy - příprava a účast

   Kristýna: 608 118 878 / k.loskotova@seznam.cz

  • Ztracené  či nalezené kočky, kočky k adopci, příjem zvířat, komunikace s veřejností a médii, Strom splněných kočičích přání, FC, výstavy - příprava a účast

   Kamila:  775 275 762 / kamila.hanesova@gmail.com

  Pokud budete potřebovat určitě nám zavolejte a kdybychom si nevěděli rady, určitě najdeme někoho kdo nám pomůže.Víc hlav víc ví! 

  Číslo našeho účtu je  2800491775/2010  u Fio banky  www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-pohyby.cgi

  #fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef11628 #280414102231